Irssi obsługa ISO-8859-2 w terminalu UTF-8.

04 lutego, 2009

O tym, jak kodować w UTF-8 z terminala ISO-8859-2 już sobie napisałem, więc teraz kwestia odwrotna - jak kodować w w ISO-8859-2, widzieć poprawnie UTF-8 i ISO-8859-2, mając jako terminal UTF-8. Tym razem opcje do konfiga irssi:

recode_out_default_charset = "ISO-8859-2";
recode_autodetect_utf8 = "yes";
recode_fallback = "ISO-8859-2";
recode_transliterate = "yes";
recode = "yes";
"fe-common/core" = { term_charset = "utf-8"; };

Dodatkowo zarówno screen (not sure...), jak i terminal (sure) z którego się łączymy muszą być ustawione na UTF-8.