Linux - lepsze sterowanie zarządzaniem energii ACPI i fglrx.

21 listopada, 2008

Jakiś czas temu pisałem o fglrx i oszczędzaniu energii. Stwierdziłem, że znaczne ulepszenie istniejącego skryptu jest proste. Poniżej efekty w postaci dobrego zarządzania.

Jak pisałem, poprzednio były tylko dwa tryby: low power (przy pracy na zamkniętej pokrywie i na baterii), oraz default. Na dodatek wartości dobierane były na sztywno na podstwie tego, co aticonfig --lsp zwraca jako default i low.

Obecnie definiowane są 3 wartości:

 1. Praca przy zamkniętej pokrywie
 2. Praca na baterii i otwartej pokrywie
 3. Praca na zasilaczu i otwartej pokrywie

Wartości definiuje się wprost w pliku /etc/default/fglrx:

FGLRX_ACPI_SWITCH_POWERSTATES=true
FGLRX_ACPI_LIDCLOSE_MODE=1
FGLRX_ACPI_BATTERY_MODE=2
FGLRX_ACPI_AC_MODE=3

Cyfry to oczywiście numery trybu zwracane przez aticonfig --lsp. W powyższym ustawieniu: jeśli zamykamy pokrywę (czyt. nie korzystamy z grafiki), to maksymalnie ją spowalniamy (jedyny powód, by tego nie robić to ogrzewanie mieszkania grafiką - pomijam), jeśli pracujemy na baterii, to pracujemy na średniej wydajności, a jeśli mamy prąd, to bierzemy ile fabryka dała. Oczywiście nie ma przeciwskazań, by ustawić np. wszędzie 1 (ja tak mam).

Największe modyfikacje to plik /etc/acpi/fglrx-powermode.sh. Obecnie wygląda on tak:

#!/bin/bash

. /etc/default/fglrx
if [ x$FGLRX_ACPI_SWITCH_POWERSTATES != xtrue ]; then
 exit;
fi

getXuser() {
    user=`finger| grep -m1 ":$displaynum " | awk '{print $1}'`
    if [ x"$user" = x"" ]; then
        user=`finger| grep -m1 ":$displaynum" | awk '{print $1}'`
    fi
    if [ x"$user" != x"" ]; then
        userhome=`getent passwd $user | cut -d: -f6`
        export XAUTHORITY=$userhome/.Xauthority
    else
        export XAUTHORITY=""
    fi
}

grep -q closed /proc/acpi/button/lid/*/state
if [ $? = 0 ]; then
 lid_closed=1
else
 lid_closed=0
fi

grep -q off-line /proc/acpi/ac_adapter/*/state
if [ $? = 0 ]; then
  on_dc=1
else
  on_dc=0
fi

if [ ${lid_closed} -eq 1 ]; then
  echo "fglrx: setting low power"
  for x in /tmp/.X11-unix/*; do
    displaynum=`echo $x | sed s#/tmp/.X11-unix/X##`
    getXuser;
    if [ x"$XAUTHORITY" != x"" ]; then
      export DISPLAY=":$displaynum"
      powermode=$FGLRX_ACPI_LIDCLOSE_MODE
      if [ x"$powermode" != x"" ]; then
        su $user -c "/usr/bin/aticonfig --set-powerstate=$powermode --effective=now" &>/dev/null
      fi
    fi
  done
else

 if [ ${on_dc} -eq 0 ]; then
  echo "fglrx: setting AC powermode"
  for x in /tmp/.X11-unix/*; do
    displaynum=`echo $x | sed s#/tmp/.X11-unix/X##`
    getXuser;
    if [ x"$XAUTHORITY" != x"" ]; then
      export DISPLAY=":$displaynum"
      powermode=$FGLRX_ACPI_AC_MODE
      if [ x"$powermode" != x"" ]; then
        su $user -c "/usr/bin/aticonfig --set-powerstate=$powermode --effective=now" &>/dev/null
      fi
    fi
  done
 else
  echo "fglrx: setting battery powermode"
  for x in /tmp/.X11-unix/*; do
    displaynum=`echo $x | sed s#/tmp/.X11-unix/X##`
    getXuser;
    if [ x"$XAUTHORITY" != x"" ]; then
      export DISPLAY=":$displaynum"
      powermode=$FGLRX_ACPI_BATTERY_MODE
      if [ x"$powermode" != x"" ]; then
        su $user -c "/usr/bin/aticonfig --set-powerstate=$powermode --effective=now" &>/dev/null
      fi
    fi
  done
 fi
fi

Skrypt nie był testowany na okoliczność błędów typu niezdefiniowana czy błędna wartość dla któregoś trybu, poza tym wygląda, że działa OK. Zachęcam do poprawek/uwag.